Digital vård sparar pengar för såväl patient som samhälle.

Snabba svar dygnet runt, provtagning och flera läkarkontakter till en patientavgift.

Det här är Min Doktor

Min Doktor erbjuder läkarbesök över nätet, dygnet runt. Våra läkare använder sig främst av skriftlig icke simultan kommunikation med patienten, och har strukturerad datainsamling och diagnostik till hjälp för att ställa diagnos.
Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Sedan vi startade har våra specialistläkare och övriga behandlare tillsammans hanterat över 1 000 000 digitala patientärenden.

Hur och varför? 

Ökad tillgänglighet, kortare vårdköer

Patienter med besvär som lämpar sig för digital vård väljer Min Doktor för att få snabb tillgång till läkare dygnet runt, utan att boka tid, ta ledigt från jobbet, sitta i telefonköer och väntrum. På så vis får fler patienter vård snabbare, samtidigt som den traditionella vården avlastas och frigör tid och resurser för de patienter som verkligen behöver fysiska läkarbesök. Dessutom blir det en ekonomisk besparing för samhället.

Vi är runt 100 medarbetare som varje dag arbetar för att göra vården mer tillgänglig. Runt 150 läkare, fysioterapeuter, barnmorskor och psykologer arbetar deltid hos oss och tar hand om dig när du behöver det. Sedan hösten 2018 driver Min Doktor även fysiska drop-in mottagningar (som tidigare hette Minutkliniken) och sedan juli 2019 driver vi även Din Vårdcentral i Nyköping.

Vårt huvudkontor är i Malmö. Vi ingår i Vårdval Primärvård i Sörmland.

Svensk läkarvård i framkant

Min Doktor grundades 2013 av en skånsk läkare som såg behovet av ett nytt sätt att arbeta och att digitalisering utgjorde en möjlighet att förbättra situationen för såväl patienter som vårdprofessionella. Tillsammans har erfarna läkare och ledande expertis inom utveckling och it-säkerhet byggt upp Min Doktor till att bli Sveriges ledande digitala vårdgivare.

Hos Min Doktor jobbar barnmorskor, fysioterapeuter och specialistläkare med svensk läkarlegitimation. De jobbar på fysiska vårdcentraler och sjukhus när de inte jobbar för Min Doktor. Eftersom de har naturligt varierande arbetstider behöver vi inte schemalägga deras arbete hos oss.

Min Doktor via sjukvårdsförsäkring

Min Doktor erbjuder försäkringsbolag tjänsten "Min Doktor Försäkring". Tjänsten riktar sig till bolag med sjukvårdsförsäkring i sitt produktprogram som vill erbjuda sina kunder god tillgänglighet och högsta möjliga servicenivå. Här kan vi även erbjuda fysioterapi.

Till skillnad från traditionella läkarbesök där försäkringsbolaget ersätter den fysiska vårdgivaren per timme eller per besök, debiterar Min Doktor en fast kostnad per avklarat ärende, där flera kontakter kan ingå. Idag samarbetar vi med fyra försäkringsbolag: EuroAccident, Länsförsäkringar, Skandia och TryggHansa.

Vårdprofessionella

Patienter som behöver provtagning eller röntgen får en remiss att skriva ut och ta med. Vi ersätter naturligtvis provtagningsstället för provtagning och analys. Idag samarbetar vi med ca 500 apotek och provtagningsenheter i landet och söker fler samarbeten.

Våra läkare följer Stramas riktlinjer och iakttar sedvanlig försiktighet vid all förskrivning. Har du som jobbar inom vården några frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi berättar gärna mer om hur läkarbesök över nätet går till. Du kan också läsa mer i detalj om vår verksamhet i dokumentet Fakta om Min Doktor.

Företagsfakta

MD INTERNATIONAL AB
Grundat 2013
VD Jonas Vig
Medicinsk chef Specialistläkare Henrik Kangro
Medicinsk ledningsansvarig läkare Loreto Ferrada
Styrelseordförande Anders Nyberg
Styrelseledamöter Jan Prokopec, Magnus Nyhlén & Mårten Forste

Organisationsnummer 556934-0580
Postadress MD International AB, Box 430, 201 24 Malmö

Kontakta oss 

info@mindoktor.se
Ledningsgrupp
VD: Jonas Vig
Chef för Innovation & partnerskap: Daniel Persson
Chef för Samhällsrelationer & kommunikation: Petronella Warg
Chef för Personal & företagskultur: Charlotte Holmgren
Marknadschef: Jonas Bäckström
Medicinsk chef: Henrik Kangro
Min Doktors drop-in mottagningar: Olof Fredricson
Produktchef: Jonas Lennermo
Verksamhetschef: Carina Nordqvist Falk

E-hälsa utgör fantastiska möjligheter

Affärskonsulterna McKinsey visar i en rapport att en digitalisering av vården kan bidra till enorma besparingar, upp mot 180 miljarder per år från 2025. Ett minskat antal onödiga besök räknas som en av de största besparingarna, enligt McKinseys rapport, och bara “konsultation på distans” beräknas spara 20 miljarder per år från 2025.

Det finns ännu ingen nationell offentlig ersättningskategori för digitala vårdmöten, men det är tydligt att det är en tjänst som kan göra skillnad för samhällsekonomin, vårdköerna och inte minst för patienterna.

Ägare & ekonomi

Min Doktor ägs till 49 procent av Apotek Hjärtat, till 19 procent av EQT Ventures och resterande delar ägs av grundare, affärsänglar och institutionella investerare.

Stora investeringar görs för att utveckla digital vård. 2018 omsatte MD International AB 108 MSEK. Rörelseresultatet var -167 MSEK och årets resultat var -328 MSEK.